Adatvédelmi nyilatkozat

Adatnyilatkozat (oktatáshoz) - ÁSZF

A Szabályzat célja:

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Prisoftinno technologies s.r.o.
Székhely: Szlovák Köztársaság, 945 01 Komárno, Gombaiho 6.
Adósszám: SK2120352729

valamint, Lakatos János Egyéni Vállalkozó
Székhely: Magyarország, 3860 Encs, Rózsadomb út 52.
által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
Jelen Szabályzat GDPR kompatibilis!

Adatkezelők megnevezése

1. Adatkezelő
Név: Prisoftinno technologies s.r.o
Székhely: Szlovák Köztársaság, 945 01 Komárno, Gombaiho 6.
Elérhetőség: 06 20 243 1155

2. Adatkezelő Név: Lakatos János Egyéni Vállalkozó
Székhely: Magyarország, 3860 Encs, Rózsadomb út 52.
Elérhetőség: 06 20 243 1155
Adószám: 68658263-1-25
Nyilvántartási szám: 52061745

Továbbiakban együttesen Adatkezelők néven lesznek hivatkozva.

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak a következő személyes adatokat kötelezően meg kell adnia:

  • Név
  • E-mail cím
  • Születési idő
  • Születési város
  • Lakcímét (Ország, város, utca, házszám)
  • Legmagasabb végzettség
  • Telefonszám

Nem kötelező adatok:

  • Számlázási cím
  • Megjegyzés

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett a www.workinghunter.com oldalon ismertetett felnőttoktatási szolgáltatással kapcsolatos információcsomag küldésére és tanteremben történő oktatásra jelentkezhessen.

A kötelező adatokat az azonosítás miatt szükséges megadnod és, hogy el tudjunk érni, ha szükséges.

A legmagasabb iskola végzettségre azért van szükségünk, hogy egy kicsit képbe kerüljünk az esetleges informatikai tudásoddal kapcsolatban.

A nem kötelező adatok közül a Számlázási címre azért lehet, szükséged, mert ha tanfolyam árát el szeretnéd számolni, akkor a számlát a megadott névre és címre állítjuk ki.

Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó tájékozott hozzájárulása, melyet adatainak a www.workinghunter.com honlapon történő megadásakor a jelen szabályzat és a felhasználási feltételek kifejezett elfogadásával adhat meg.

Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.

A tanfolyamra való regisztrációra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

Technikai adatok

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. A rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és az adatkezelő azokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

A linkekről: A Hallgatók vagy Mi kapcsolódhatunk 3. féltől származott oldalakhoz (pl.:stackoverflow.com,github.com, facebook). Az kapcsolódott oldalakra jelen nyilatkozunk NEM terjed ki! Minden szolgáltatón a saját Adatvédelmi és Felhasználói szabályzata érvényes!

Ki férhet hozzá az adataidhoz?

Az általad megadott személyes adataidhoz kizárólag mi, az Adatkezelők férhetünk hozzá. Harmadik félnek kizárólag a törvény rendelkezése alapján tesszük hozzáférhetővé.

Hogyan használjuk adataidat?

Az Adatkezelők – amennyiben ehhez az érintett külön hozzájárulását adja – jogosult arra, hogy az érintett regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. Az adatkezelő minden egyes kiküldött hírlevélben lehetőséget biztosít a hírlevélről való leiratkozásra.

Milyen jogaid vannak?

Adatok helyesbítése: elektronikus üzenetben csatolva kérheted az adat javítását, amennyiben szükségesnek ítéled meg.

Tájékoztatást kérhetsz adataid kezelésének módjáról.

Adatok törlése: indokolás nélkül kérheted adataid törlését (a regisztráció, tanfolyam vége hozzájárulásokkal)

Biztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a tanfolyam végéig, de maximum 1 évig szól. Amennyiben az Érintett az adatai törlését kéri a Szolgáltató 3 munkanapon belül törli azokat.

Használunk Cookiekat?

Igen! A cookiekat kizárólag az oldal testreszabása, megjelenése céljából tároljuk a gépeden. A cookiekról általánosan itt olvashatsz: cookiek.

Jogévényestítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. További információkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja (www.naih.hu) nyújthat.